TRANSLATE THIS BLOG

Translate this page from Indonesian to the following language!

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Widget edited by Anang

Wednesday, December 15, 2010

Contoh wawancara Bahasa Jawa


 Wawanrembug
Kula           :    Sugeng ndalu Bu Tutik?
Bu Tutik    :    Sugeng ndalu mas Adit. Dengaren mrene, ana kaperluan napa?
Kula           :    Kula badhe mewawancarai ibu . Angsal mboten Bu?
Bu Tutik    :    Oh, ya mboten napa-napa.
Kula           :    Kula nyuwun pangapunten amargi sampun ndalu kula malahan nganggu.
                                    Panjenengan kagungan usaha ternak menapa lan kados pundi mulabukanipun ngingah ternak menika?
Bu Tutik    :    Wekdal menika kula usaha ternak ayam potong ( broiler ) saking yahun 1990 kalih atus ekor, sakmenika tigang doso gangsal ewu ekor.
                        Mulabukanipun, kula niti priksa bilih kabetahan daging ayam warga masyarakat saben tahunipun saya mindhak, awit saking menika kula nggadahi krentek nyobi ternak ayam broiler saking sekedik, lan Alhamdulillah ngantos wekdal menika saget ngrembaka lan lumampah kanthi lancar.
Kula           :    Kangge ngawekani lan nyegah penyakitipun, kados pundi bab tedanipun lan obat-obatanipun?
Bu Tutik    :    Pangopenipun dipun paringaken kandang piyambak, kandang menika kedah dipun resiki pendak dintenipun lan dipun semprot ngagem desinfektan supados kandang wau steril.
                        Masalah pakan, kedah dipun titi priksa lan dipun paring nutrisi ingkang sae.
                        Babagan oabt-obatan kedah rutin, obat saha tedanipun mundut saking poutry saha saking pabrik.
Kula           :    Pikantuk pembinaan saking pundi?
Bu Tutik   :    Pembinaan sampun mlampah kanthi sae, saking Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Sragen, UPTD Peternakan Kecamatan Kedawung saha saking PPL.
Kula           :    Ngingah ternak menapa kemawon ingkang saget dipun pendet hasilipun?
Bu Tutik    :  Ingkang saget dipun pendet hasilipun  : dagingipun kagem peningkatan gizi keluarga, limbahipun (kotoran ayam) inggih saget kagem pupuk organik.
Kula           :                Pemsaranipun dateng pundi ? Lan hasil ternak menika sisa hasilipun kados pundi ?
Bu Tutik    :    Pemasaranipun kajaba dateng pasar ( masyarakat lokal Sragen ), ayam kala wau dipun puruki pembeli saking Surabaya, Solo, ugi daerah-daerah sekitar Kabupaten Sragen .
                        Hasilipun Alhamdulillah saget nyekapi kebutuhan kaluarga.
Kula           :    Menapa wonten kendala ? Kados pundi ingkang ngawekani ?
Bu Tutik    :    Biasanipun bilih mangsa ketiga kenging penyakit ngorok utawi pilek, kagem ngawekani dipun paring obat.
Kula           :    Menapa mupangatipun dateng kaluarga lan taggi tepalih?
Bu Tutik    :    Dateng kaluarga antawisipun saget ningkataken perekonomian keluarga.
                        Dateng tetanggi para tetanggi saget sinau kados pundi caranipun ngingah utawi usaha ayam broiler, sak menika para tetanggi katah ingkang ngingah ayam broiler.
Kula           :    Rancangan menapa ingkang badhe dipun tindakaken supados ternak panjenengan saya majeng malih ?
Bu Tutik    :    Nambah ternak ingkang sampun wonten, dipun tambah ngingah ayam petelur. Menapa malih menika sae lan permintaan samsoyo katah.
Kula           :    Matur suwun sanget nggih Bu amargi angsal mewawancarai Ibu.
Bu Tutik    :    O ya, menawa kagungan pernu mrene maneh ya Mas!
Kula           :    Inggih Bu.Sugeng  ndalu.

12 comments:

 1. thank ya ngebantu nich.....

  ReplyDelete
 2. linndhaaa mygeishaApril 9, 2012 at 8:04 PM

  makassiih.. bisa bantu aku buat tugas nihh.. heheee

  ReplyDelete
 3. Riefkhi andryyaniii spenselAugust 7, 2012 at 12:51 PM

  tanks you qu biza ngerjain nihhhhh,,,,,,?????

  ReplyDelete
 4. terimakasih..,, zha... sdah bantu buat tugas,,

  ReplyDelete
 5. ini dia yg gwa cari....
  Tugas = Selesai....
  tmen2 yg laen cri Link lgi sono.ahaha

  tq bang Adit...

  ReplyDelete
 6. blajar statistik terus aja mas, biar tambah pinter statistiknya. kalo nyeberang ke bahasa jawa. kasihan yang ngutip posting sampean.bahasanya tiiiiiiiiiiiiiiiiiitttt...

  ReplyDelete
 7. hm,, keren artikelnya sob..
  dan templatenya keren juga..

  #Salam sahabat dari saya

  ReplyDelete
 8. makasih membantu banget

  ReplyDelete